update perolehan semen masjid Al-amin

Selasa, 20 Oktober 2020

azakumullah khairan kepada seluruh muhsinin yang telah berpartisipasi untuk program pengadaan 3000 zak semen untuk pembangunan masjid Al-Amin, weleri Jawa Tengah, Semoga Allah membalas kebaikan kepada kita semua dengan pahala balasan terbaik dan setiap semen yang sudah diberikan oleh para muhsinin akan menjadi pahala jariyah.

Mari bersama kita penuhi kebutuhan semen untuk pembangunan masjid Al-Amin, Weleri Jawa Tengah . 

Late Post